Primair onderwijs

Abonnement 2023-2024

Een abonnement kost € 6,00 per leerling (DUO teldatum 1 oktober 2022) en biedt de volgende mogelijkheden:

a. Inzet van een leesconsulent van de Bibliotheek voor activiteiten op school (2 uur/week voor taalsterke scholen en 5 uur/week voor taalzwakke scholen). Activiteiten worden in afstemming met de school vastgelegd in een Leesmediaplan.

b. Een lenerspas voor elke groep: de leerkracht houdt de pas in eigen beheer. Met de pas kun je:

  • Zelf boeken zoeken in de ZB| Bibliotheek Vlissingen
  • Maximaal 30 boeken per keer voor een periode van 6 weken boetevrij lenen in ZB Vlissingen
  • De uitleentermijn met 6 weken verlengen
  • Maximaal 5 boeken reserveren in de collectie van de Zeeuwse Bibliotheken

c. Deelname aan de Monitor voor taalzwakke scholen.

d. In de schoolbibliotheek staan 5 boeken per leerling. De collectie wordt regelmatig geactualiseerd.

e. Het gebruik van V@school voor het beheer van de schoolbibliotheek door vrijwilligers.

f. Zonder extra kosten lenen van lees- en themacollecties bij de

   Onderwijsbibliotheekdienst. Je kunt verschillende soorten collecties lenen:

  • Themacollecties: Je kunt een keuze maken uit de lijst met gestandaardiseerde thema's
  • Kant-en-klare leescollecties rond een auteur of thema
  • Jaarcollecties leesboeken

Hoeveel collecties kun je lenen in 2023-2024: de schoolgrootte (aantal leerlingen) is bepalend voor het maximum aantal te bestellen lees- en themacollecties per schooljaar volgens onderstaande tabel. Let op: Het maximum wordt dit schooljaar verhoogd met 3 extra collecties naar keuze uit de lijst van ‘A tot Z’ kant - en klare leescollecties.

aantal leerlingen

max. aantal collecties

< 50 

8+3

51-100

10+3

101-150

12+3

151-200

14+3

201-250

17+3

251-300

20+3

301-350

23+3

351-400

24+3

401-450

26+3

451-500

28+3

> 500

30+3

Boeken en collecties worden 1x per week bezorgd en opgehaald op school.

In overleg worden producten en diensten op maat geleverd (bijv. extra boeken in de collectie, meer uren leesconsulent, meer projectactiviteiten, deelname aan de Monitor, enzovoorts). We maken graag een offerte voor u op maat!


Tarieven overige producten voor het primair onderwijs op aanvraag. 

Alle prijzen zijn exclusief btw.