Primair onderwijs

Basisabonnement 2019-2020

Een abonnement kost € 4,35 per leerling (teldatum 1 oktober 2018) en biedt de volgende mogelijkheden:

a. inzet van een leesconsulent van de Bibliotheek voor activiteiten op school (2 uur/week voor taalsterke scholen en 5 uur/week voor taalzwakke scholen)

b. een lenerspas voor elke groep
De leerkracht houdt de pas in eigen beheer. Met de pas kun je:

  • Zelf boeken zoeken in de ZB| Bibliotheek Vlissingen
  • Maximaal 30 boeken per keer voor een periode van 6 weken boetevrij lenen in ZB| Bibliotheek Vlissingen
  • De uitleentermijn met 6 weken verlengen
  • Maximaal 5 boeken reserveren in de collectie van de Zeeuwse Bibliotheken

c. deelname aan de Monitor voor taalzwakke scholen

d. gebruik van V@school voor het beheer van de schoolbibliotheek door vrijwilligers

e. zonder extra kosten lenen van lees- of themacollecties bij de Onderwijsbibliotheekdienst
    Je kunt verschillende soorten collecties lenen:

  • Themacollecties: Je kunt een keuze maken uit de lijst met gestandaardiseerde thema's
  • Vaste leescollecties rond een auteur of thema
  • Jaarcollecties leesboeken

De collecties worden 1x per week bezorgd en opgehaald op school (afgesproken locaties).

Tarieven overige producten voor het primair onderwijs op aanvraag. 

Alle prijzen zijn exclusief btw.