Voorwaarden

Scholen kunnen gebruik maken van producten en diensten van Bibliotheek Vlissingen en van de Onderwijsbibliotheekdienst. Via deze website vind je de totale dienstverlening in één gezamenlijk overzicht zodat je gemakkelijk kan vinden wat de bibliotheek jouw leerlingen te bieden heeft.

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs 

Voor het lenen van collecties worden voor de Vlissingse scholen voor primair en voortgezet onderwijs en voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geen extra kosten in rekening gebracht.

Bibliotheek Vlissingen

Bibliotheek Vlissingen is al een aantal jaren bezig haar dienstverlening naar de Vlissingse basisscholen uit te breiden. Zij doet dit door bibliotheekvestigingen binnen de basisscholen op te richten ter versterking van het taal- en leesonderwijs en informatievaardigheden van de leerlingen. Voor scholen die (nog) geen bibliotheekvestiging hebben, is er ook een uitgebreid aanbod.

Onderwijsbibliotheekdienst

De Onderwijsbibliotheekdienst (OBD) van de Zeeuwse Bibliotheek verzorgt namens de plaatselijke openbare bibliotheken en bibliobussen in Zeeland een deel van de dienstverlening voor het onderwijs in de hele provincie.

De openbare bibliotheek Vlissingen heeft voor de scholen voor primair en voortgezet onderwijs en voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in haar werkgebied een collectief abonnement afgesloten zodat deze scholen en instellingen geen abonne­ments- en leen­geld betalen. Tarieven overige producten (bv ouderavond, cursus) op aanvraag.

Wat kun je met de dienstverlening van de Onderwijsbibliotheekdienst

Je kunt collecties lenen:
- Themacollecties op maat:
  Je geeft door welk thema, voor welke groep/klas en hoeveel boeken je wilt hebben.
  De collectie wordt voor je gemaakt. Je hebt er zelf geen omkijken naar.

- vaste leescollecties rond een auteur of thema.
  De materialen worden op school of op het kindercentrum bezorgd en later ook weer opgehaald.