Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Kindercentra en het primair onderwijs lenen gratis collecties binnen het abonnement. Tarieven voor het voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden

Aanvragen themacollecties vanaf 4 jaar (zie PDF bij 'Meer informatie')

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Lees eerst NIEUWSBERICHT 'Wijzigingen: .......'

Wil je werken rond een bepaald onderwerp dan kun je een themacollectie aanvragen. Maak een keuze uit de lijst met gestandaardiseerde thema’s. Deze lijst vind je onderaan bij “Meer informatie”. (PDF downloaden). Eventueel kun je in het onderwerp veld op het bestelformulier één tot maximaal drie deelonderwerpen toevoegen om extra te specificeren.

Een themacollectie bestaat hoofdzakelijk uit informatieve jeugdboeken maar ook prentenboeken en -beperkt- leesboeken kunnen deel uit maken van de collectie. De collectie is ideaal als aanvulling op de schoolbibliotheek maar bijvoorbeeld ook voor thematisch gebruik in de klas bij zaakvakken en begrijpend lezen.

Een peutercollectie bestel je bij 'Aanvragen themacollecties voor peuters'. Daar vind je de thema's die beschikbaar zijn voor deze doelgroep.
Het totale overzicht voor 2-4 jarigen krijg je wanneer je in het zoekveld de doelgroep "Kinderopvang en Kinderdagverblijf" selecteert.

De uitleentermijn is standaard 4 weken. Wil je de collectie langer lenen (maximaal 3 maanden) dan kun je dit invullen bij “gewenste periode”.

Soms overtreft de vraag het aanbod. Bestel je collecties daarom op tijd.
De minimale aanvraagtermijn is 2 weken van te voren.

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs

Themalijn

 • begrijpen en toepassen
 • beoordelen en reflecteren
 • inleven en waarderen
 • verhalen en cultuur
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
 • kerndoel 35 oriëntatie op jezelf en de wereld; zelfredzaamheid
 • kerndoel 37 oriëntatie op jezelf en de wereld; respect en normbesef
 • kerndoel 49 oriëntatie op jezelf en de wereld; bevolking en landschappen
 • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
 • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
 • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

Nieuws

Afbeelding 'Veranderingen' landscape.jpg

WIJZIGINGEN: LEES DIT EERST VOOR JE GAAT BESTELLEN

Gepubliceerd op:10 juni 2021

Vanaf 21 juni kun je collecties en andere producten bestellen voor het nieuwe schooljaar....