Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 450,- per deelnemer
Contactinformatie
Karien Krijt
T 0118 654 121
E kkrijt@dezb.nl

Cursus Open Boek voor leerkrachten in het basisonderwijs

Aanbieder: ZB Vlissingen

De cursus Open Boek 3.0 leidt leerkrachten op tot leescoördinator. Met twee leescoördinatoren op een basisschool is het leesbeleid goed geborgd.
De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek is de leesbevordering: leesbeleving en -interesse, leesmotivatie en literaire competenties. Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch leren lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.

De leescoördinator draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden:
een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een (school)leesplan.

Een uitgebreide cursusmap maakt deel uit van de cursus. In deze map staan de vijf bijeenkomsten en de bijbehorende opdrachten beschreven. Het boek ‘Open Boek, handboek leesbevordering’ met achtergrondinformatie over leesbevordering is verplichte literatuur.

De cursus Open Boek bestaat uit vijf dagdelen en heeft een studiebelasting van 50 uur.
Daarnaast is er een jaarlijkse terugkombijeenkomst van 3 uur.
De cursus Open Boek bestaat uit vijf dagdelen en heeft een studiebelasting van 50 uur.
Daarnaast is er een jaarlijkse terugkombijeenkomst van 3 uur.
Cursus data in 2023/2024:
1. 20 september
2. 11 oktober
3. 1 november
4. 15 november
5. 6 december
Afsluiting: 7 januari 2024

De groep bestaat uit 8 tot 12 deelnemers.

De cursus wordt gegeven door Liselotte Dessauvagie. Programmaspecialist de Bibliotheek op School vmbo bij Stichting Lezen / Leesbevorderaar bij Dessgevraagd.

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs

Nieuws

WhatsApp Image 2024-03-26 at 09.02.18.jpeg

Collecties bestellen

Gepubliceerd op:26 maart 2024

Met de meivakantie voor de deur, komt de laatste periode van het schooljaar in zicht. Heeft de...