Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Gratis binnen het abonnement.
Contactinformatie
Karin Wittens
T 0118 654 125
E kwittens@dezb.nl

Project Het Huis van Muis

Aanbieder: ZB Vlissingen

Het project Het huis van Muis richt zich op de jongste peuters vanaf ongeveer 2 jaar. Het doel van dit project is plezier beleven aan voorlezen waardoor de woordenschat uitgebreid wordt, identificatie met een verhaalfiguur mogelijk wordt, het verhaalfiguur herkend wordt in andere verhalen.
De activiteiten van het project richten zich op het naspelen van de verhalen van Muis.

Hierdoor sluit het project aan bij de manier waarop peuters leren zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het Pedagogische kader kindercentra 0-4 jaar.
Kenmerken zijn: leren door handelen, spelend leren, kijken en imiteren, rituelen, meehelpen en meedoen, woorden geven aan ervaringen.

Met dit project wordt er gewerkt aan verschillende doelen die opgenomen zijn in de Wet Kinderopvang zoals: cognitieve competenties (kijk, ik voel, denk en ontdek), taal en communicatieve competenties (luister, ik kan het zelf zeggen), expressieve en beeldende competenties (kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken).

Door peuters actief bij het voorlezen te betrekken wordt er gewerkt aan zowel de passieve als de actieve woordenschat. Plezier in voorlezen wordt voor een groot deel bepaald door het vermogen mee te leven met de hoofdpersoon. In dit project wordt het verhaalfiguurtje Muis tot leven gebracht door een verbinding te maken met de eigen werkelijkheid van de peuters. De peuters leren zich te identificeren met het verhaalfiguur door hun eigen ervaringen te delen met Muis en met elkaar. Hierdoor ervaren peuters de emotionele kracht van literatuur: tekst en plaatjes krijgen reliëf en komen tot leven in het hoofd van het kind.

Bovengenoemde doelen sluiten aan bij de ontwikkeling van de literaire competentie. Kinderen krijgen inzicht in de opbouw van verhalen en in de conventies van het vertellen. Ze ontdekken dat verhalen bestaan uit taal en beeld en dat de compositie van een verhaal bestaat uit personages, perspectief, tijd, ruimte en spanning.
Het project sluit aan bij de thema’s ‘kleur en vorm’ en ‘tellen’ van het
programma Piramide.

Onderdelen: Huis van Muis en een aantal attributen (in draagtas), Muis, slaapzak van Muis, 20 muizenstaarten (in draagzak), handleiding voor de pedagogisch medewerker.

Het project wordt uitgevoerd door de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang op de kinderopvanglocatie.

Doelgroepen:
  • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
  • pedagogisch medewerkers kindercentra

Nieuws

WhatsApp Image 2024-03-26 at 09.02.18.jpeg

Collecties bestellen

Gepubliceerd op:26 maart 2024

Met de meivakantie voor de deur, komt de laatste periode van het schooljaar in zicht. Heeft de...