Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Kindercentra en het primair onderwijs lenen gratis collecties binnen het abonnement. Tarieven voor het voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden

Boekenkring 'Noort, Selma - De zee kwam door de brievenbus'

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Dit mooi vertelde verhaal brengt voor jongere kinderen deze nationale ramp veel dichterbij. In achttien korte hoofdstukken vertelt Selma Noort het verhaal hoe kinderen de watersnoodramp van 1953 in Zeeland hebben beleefd. Emoties als angst, moed en geluk komen uitgebreid aan bod. Aan het eind wordt informatie gegeven over de watersnoodramp. Het nawoord bevat enkele foto's in zwart-wit uit het familiealbum van Liesje, vriendin van de auteur, op wiens ervaring het verhaal gebaseerd is

Met deze collectie (30 exemplaren) lezen alle kinderen hetzelfde boek en praten er samen met de leerkracht over tijdens de boekenkring.


De boekenkring is een activiteit waarbij je als leerkracht/leesconsulent met kinderen praat over wat ze lezen, wat ze gelezen hebben, wie hun favoriete schrijvers zijn, enzovoorts. Uit onderzoek blijkt dat praten over boeken met kinderen bijdraagt aan het vergroten van de leesmotivatie en het leesbegrip.
Het belangrijkste doel van de boekenkring is het delen van elkaars mening over boeken, het uitwisselen van leestips en een leescultuur in de klas tot stand brengen (‘lezen is leuk om te doen en leuk om over te praten’).
De boekenkring kan op allerlei manieren ingevuld worden: een kringgesprek, leerlingen die elkaar interviewen aan de hand van kaartjes met vragen etc. Aiden Chambers heeft hiervoor een inspirerende aanpak ontwikkeld.


Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6


Schooljaar 2021 - 2022 is de collectie beschikbaar in:

• week 45-51
• week 12-20
• week 23-29

Themalijn

  • discussiëren en ontmoeten
  • verhalen en cultuur

Kerndoelen

  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

Nieuws

Afbeelding 'Veranderingen' landscape.jpg

WIJZIGINGEN: LEES DIT EERST VOOR JE GAAT BESTELLEN

Gepubliceerd op:10 juni 2021

Vanaf 21 juni kun je collecties en andere producten bestellen voor het nieuwe schooljaar....