Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Kindercentra en het primair onderwijs lenen gratis collecties binnen het abonnement. Tarieven voor het voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden

Thema leescollectie 'Meertaligheid: Arabische, Turkse en/of Poolse prentenboeken'

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Steeds meer kinderen hebben een andere tweede taal en worden op school of in de kinderopvang ondergedompeld in de Nederlandse taal en cultuur. De eigen taal is heel belangrijk voor de identiteit en taalontwikkeling van meertalige kinderen, niet alleen in de thuissituatie maar ook op school in de klas.
De lees- en taalvaardigheid in de thuistaal stimuleert hun ontwikkeling van de Nederlandse taal.
De collectie voor bestaat uit 15 aantrekkelijke prentenboeken om voor te lezen en zelf te lezen. De meeste prentenboeken zijn tweetalig (vreemde taal + Nederlands of Engels).
Je kunt een keuze maken uit:
- Arabisch of
- Turks of
- Pools of
- een combinatie van 2 of 3 talen
Geef je keuze duidelijk aan op het bestelformulier!

Van een aantal titels is extra het Nederlandstalig prentenboek toegevoegd.

Bij de collectie kunt u de “Handleiding Meertalig Voorlezen” van ProBiblio gebruiken.


Doelgroepen:
  • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • kinderen in de kinderopvang (2-4 jaar)
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • anderstaligen


Vrije data

Themalijn

  • begrijpen en toepassen
  • verhalen en cultuur

Kerndoelen

  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 12 Nederlandse taal; woordenschat

Nieuws

Afbeelding OBD kisten.jpg

Aanvragen jaarplanning collecties OBD schooljaar 2024-2025

Gepubliceerd op: 3 juni 2024

Jaarcollecties voor komend schooljaar aanvragen. Enkele tips: * Als je met meerdere collega's...